2023 Term Dates
Term 1 2023 (10 weeks)Tuesday 24 January 2023 – Friday 31 March 2023
Term 2 2023 (9 weeks)Monday 17 April 2023 – Friday 16 June 2023
Term 3 2023 (10 weeks)Tuesday 11 July 2023 – Friday 15 September 2023
Term 4 2023 (8 weeks)Tuesday 3 October 2023 – Friday 24 November 2023
Year 12 students finish Thursday 16 November 2023